Til­skudd til fri­vil­li­ge

Varden - - NYHETER -

Ho­ved­ut­valg for helse og vel­ferd ga ons­dag støt­te til fle­re fri­vil­li­ge lag og in­sti­tu­sjo­ner som plei­er å få pen­ger fra ut­val­get.

Blant dem var Crux Til­ja opp­føl­gings­sen­ter, som har fått kut­tet til­skud­det fra fyl­kes­kom­mu­nen. Ut­val­get fulg­te råd­man­nens inn­stil­ling om å gi 206.000 kro­ner i eks­tra en­gangs­støt­te for 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.