Verdt å vite:

Varden - - SPORT -

Sta­ti­stik­ken er ikke Odds bes­te venn i ny­ere tids mø­ter med Sta­ba­ek.

Før hel­gens kamp på Ska­gerak Are­na, står ski­ensla­get med fire stra­ke tap mot la­get fra Bae­rum – med fjor­årets hjemme­kamp som et skrekk­ek­sem­pel. Hele 5-0 vant Sta­ba­ek i Ski­en, etter å ha sco­ret tre mål i lø­pet av en fem­mi­nut­ters­pe­rio­de i 1. om­gang.

Sist Odd vant var i 2015, med 2-1 på Nad­de­rud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.