For­len­get med Mal­mö

Varden - - SPORT - ▶ MALMØ

Da­gen etter 1-1-kam­pen mot Sarps­borg i euro­pa­liga­en skrev Mal­mös su­per­ve­te­ran Mar­kus Ro­sen­berg (36) un­der for nok en se­song.

– Jeg fin­ner ikke grunn god nok til å slut­te, sier stjerne­spis­sen.

I fjor for­len­get han med ett år og gjor­de det klart at den­ne se­son­gen tro­lig vil­le bli hans sis­te. Nå er han klar til å gå på nok en se­song.

– Ti­den i MFF har va­ert en fan­tas­tisk pe­rio­de i min kar­rie­re. Jeg had­de ikke drømt om å få opp­nå så mye suk­sess og at det skul­le fun­ge­re så bra på ba­nen i så man­ge år. Det er her­lig at folk set­ter pris på det jeg gjør og at man­ge vil at jeg skal fort­set­te, sier han til klub­bens nett­sted.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.