Etter «Äng­lar­na fanns» tar Kam­fer­drops for seg «Sva­ke mennesker»

Varden - - KULTUR -

Den sa­ereg­ne ar­tis­ten Kam­fer­drops har nå valgt seg ut en ny låt som hun skal gjø­re i klubb­venn­lig ban­ger­for­mat: Jan­nickes evi­ge «Sva­ke mennesker» fra 1981.

Iføl­ge presse­mel­din­gen fra plate­sel­ska­pet skal Kam­fer­drops ny­ak­tua­li­se­re og opp­da­te­re åtti­talls­sla­ge­ren, slik hun tid­li­ge­re har gjort med Ole Ivars-sla­ge­ren «Jag trod­de äng­lar­na fanns».

Kam­fer­drops-ver­sjo­nen av ¨den norsk­skrev­ne danse­band­klas­si­ke­ren, som hun fram­før­te på Spelle­mann­show­et i fe­bru­ar med Ole Ivars og Bet­tan, tok den nors­ke, men svensk­ba­ser­te, DJ-en og ar­tis­ten helt til topps på den svens­ke Spo­ti­fy-lis­ten og Svensk­top­pen.

Si­den har Kam­fer­drops prøvd seg med to svens­ke lå­ter: Iko­nis­ke «Tu­sen bi­tar», som strøm­met til gull, og gang­ster­pop­s­an­ge­ren Adels «Ski­na».

Men nå er det en ny norsk­skre­vet sla­ger som skal til pers. NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.