DIS­SE DØDE UN­DER BOMBINGEN AV RJU­KAN

Varden - - HELG - ▶ Kil­der: Navn, tall og fak­ta i den­ne ar­tik­ke­len byg­ger på opp­lys­nin­ger fra Norsk in­du­stri­ar­bei­der­mu­se­um

21 si­vi­le mis­tet li­vet som føl­ge av bombingen 16. no­vem­ber 1943. To av dem var barn, åtte var kvin­ner og el­le­ve var menn. Her er nav­ne­ne de­res: * Aas, Ju­lie, 22 år, Ve­mork

* Abra­ham­sen, Jen­nie Karo­li­ne, 45 år, Ve­mork

* Abra­ham­sen, Tor Ni­co­lai, 44 år, Ve­mork

* Arne­sen, Ar­nold, 12 år, Ve­mork

* Arne­sen, Magn­hild, 36 år, Ve­mork

* Berg­stu­en, Tor­kel, 28 år, Rju­kan

* Brok­ka, Astrid, 26 år, Ve­mork

* Brok­ka, Thor­leif , 28 år, Ve­mork

* Bøile­stad, Arn­finn Nor­mann, 24 år, Ve­mork

* Eke­land, Åge Jo­han, 29 år, Ve­mork

* Enge­bret­sen, Inge­borg Kris­ti­ne, 54 år, Ve­mork

* Fi­ring, Ot­hi­lie, 65 år, Ve­mork

* Kling, An­na, 71 år, Ve­mork

* Kn­ut­sen, Ar­ne, 12 år, Ve­mork

* Kn­ut­sen, Solveig, 43 år, Ve­mork

* Moe, Ing­rid, 48 år, Ve­mork

* Moreau, Mag­nus, 54 år, Ve­mork

* Ol­sen, Emi­lie, 45 år, Ve­mork

* Ro­trud, Hil­da, 69 år, Ve­mork

* Ro­trud, Jo­han, 68 år, Ve­mork

* Sands­brå­ten, Gul­lik, 48 år, Ve­mork

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.