NAVNE­DAG

Varden - - FOLK - ▶ ▶

Gud­bjørg og Gud­veig har navne­dag i dag.

Beg­ge navn er nor­rø­ne. Gud- er et van­lig for­ledd i nor­rø­ne navn og be­tyr både Gud og god. Bjørg, opp­rin­ne­lig bjorg, vil si ber­ging, hjelp. Alt­så «hjul­pet av Gud» el­ler «god hjelp».

Led­det -veig er av­le­det av vé (hjem). Det er sis­te ledd i man­ge pike­navn og kan ut­leg­ges som «hjem­mets kvin­ne».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.