Utvider ka­ran­tene­ti­den på sko­le

Varden - - NYHETER -

▶ El­ve­ne i 3. klas­se på Ven­støp sko­le i Ski­en må hol­de seg hjem­me len­ger enn plan­lagt.

I for­bin­del­se med naer­kon­takt­ka­ran­te­nen for ele­ver og an­sat­te knyt­tet til 3.trinn ved Ven­støp sko­le, har en elev nå ut­vik­let sym­pto­mer på luft­veis­in­fek­sjon, skrev Ski­en kom­mu­ne i en presse­mel­ding i går etter­mid­dag.

– Vi tror i ut­gangs­punk­tet at ele­ven som nå har sym­pto­mer på luft­veis­in­fek­sjon, har in­fek­sjon for­år­sa­ket av an­net vi­rus enn co­vid-19 – men for­di ka­ran­tene­ti­den i dag ennå ikke er over, kan vi ikke ute­luk­ke at ele­ven kan va­ere smit­tet med co­vid-19 På bak­grunn av usik­ker­he­ten, ber vi nå alle på 3.trinn Ven­støp sko­le om å hol­de seg i ka­ran­te­ne til og med tirs­dag 27.10 – og å av­ven­te yt­ter­li­ge­re be­skjed, in­for­mer­te kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.