Li­ver­pool-trio fort­satt uak­tu­ell til Midtjyl­land–møte

Varden - - SPORT -

▶ Li­ver­pool-ma­na­ger Jür­gen Klopp må fort­satt unn­va­ere Thia­go Al­can­ta­ra, Naby Kei­ta og Jo­el Ma­tip i mes­ter­li­ga­mø­tet mot dans­ke Midtjyl­land tirs­dag.

Thia­go ble skadd i Mer­sey­si­de­der­by­et

for en drøy uke si­den. I den sam­me kam­pen ble sva­ert vik­ti­ge Vir­gil van Dijk tak­let så hardt av Ever­ton-mål­vak­ten Jor­dan Pick­ford at det mes­te av se­son­gen ry­ker for ne­der­len­de­ren med en kne­ska­de.

På man­da­gens presse­kon­fe­ran­se opp­lys­te Klopp at han ikke har noen nye spil­le­re på ska­de­lis­ten, og at han har sam­me mann­skap til dis­po­si­sjon som mot Shef­field Uni­ted i hel­gen.

– Jeg tror ikke, Thia­go, Kei­ta el­ler Ma­tip spil­ler. Det er fort­satt som jeg sa i for­ri­ge uke – vi tar en dag av gan­gen. Det ser ut som de tren­ger noen da­ger til. De vil tro­lig ikke va­ere kla­re al­le­re­de tirs­dag, sa Klopp. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.