Al­men­ning Jar­steins kon­kur­rent på ukens lag

Varden - - SPORT -

▶ Ru­ne Al­men­ning Jar­steins er­stat­ter i Hert­ha Ber­lin-må­let slip­per inn mål på mål, men får li­ke­vel plass på ukens lag i Tysk­land.

Alex­an­der Schwo­low ble hen­ter til Hert­ha i som­mer for snaut 60 mil­lio­ner kro­ner. Det be­tyd­de også star­ten på re­serve­til­va­er­el­sen for 36-årin­gen Jar­stein.

Hert­ha har hatt en elen­dig se­son­g­inn­led­ning med bare tre po­eng etter fem kamper og 9-12 i mål­for­skjell. Men Schwo­low vir­ker helt trygg på la­get. Sist helg kom han også med på ukens lag hos an­er­kjen­te Kick­er.

Der­med må Jar­stein tro­lig fort­set­te å se langt etter spill i Bun­des­liga.

Ve­te­ra­nen over­va­er­te Nor­ges sis­te lands­kamp, 1-0-sei­er over Nord-Ir­land, fra re­serve­ben­ken. André Han­sen fikk sjan­sen. Ro­sen­borg-keepe­ren

har fort­satt til gode å slip­pe inn mål for Nor­ge.

Det kom­mer tre lands­kam­per i novem­ber (Is­rael, Ro­ma­nia og Øs­ter­rike). Så er spørs­må­let hvem av Jar­stein el­ler Han­sen keeper­tre­ner Frode Grod­ås vel­ger. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.