Først på plass, sist ut dø­re­ne

Varden - - SPORT -

Han har et helt spe­sial­sydd tre­nings­pro­gram som gjør ham godt. I til­legg ut­styr­te klub­ben ve­te­ra­nen med en pri­vat­sjå­før slik at svens­ken kan slap­pe av mens han for­flyt­ter seg i Mi­la­no-om­rå­det.

Sunn hver­dag

I til­legg pe­ker avi­sen Cor­ri­ere del­la Se­ra på at Ibra­hi­m­ovic ikke er noen natt­klubb-mann og i ste­det nå li­ker seg ute i na­tu­ren, ofte med jakt og fiske el­ler en ride­tur på en hest.

– Det fin­nes en del fot­ball­spil­le­re som spil­ler på høyt nivå i høy al­der, men det fles­te av dem er for­svars­spil­le­re som stort set­te bare hea­der bal­len unna, sier Ek­blom.

Hau­ges førs­te

– Når det gjel­der an­greps­spil­le­re, spe­si­elt den mo­der­ne ty­pen av dis­se, stil­les det helt and­re krav, også at de bi­drar i for­svars­ar­bei­det. Zla­tan er unik.

Hau­ge scoret sitt førs­te mål for Mi­lan mot Cel­tic for­ri­ge uke. I den kam­pen ble Ibra­hi­m­ovic byt­tet ut etter vel en ti­mes spill. (NTB)

FOTO: AP/NTB SCAN­PIX

SUNN: Zla­tan Ibra­hi­m­ovic har pri­vat­sjå­før, men le­ver en sunn hver­dag i sitt proff­liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.