Hours

Varden - - RADIO & TV -

Ame­ri­kansk dra­ma­thril­ler fra 2013. En far sliter med å hol­de sin ny­fød­te dat­ter i li­ve i kjøl­van­net av or­ka­nen Katri­na. No­lan Hayes an­kom­mer et syke­hus i New Orleans før sol­opp­gang 29. au­gust 2005. Ko­nen Abi­gail er gra­vid og i ferd med å føde for tid­lig. Det som skul­le ha va­ert en av de lyk­ke­ligs­te da­ge­ne i No­lans liv blir til et ma­re­ritt når fød­se­len går for­fer­de­lig galt og or­ka­nen Katri­na tvin­ger alle på syke­hu­set til å eva­ku­ere. Med: Paul Wal­ker, Ge­ne­sis Rod­ri­guez, Nancy Na­ve, Nick Go­mez. Regi: Eric Heis­se­rer.

V4 kl 21.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.