Ted

Varden - - RADIO & TV -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2012. Da den venne­løse åtte­årin­gen John Ben­nett fikk øns­ket om at teddy­bjør­nen Ted skul­le bli le­ven­de, inn­fridd, had­de han in­gen anel­se om at de to kom til å va­ere ven­ner res­ten av li­vet. Da Johns kja­eres­te Lo­ri mis­ter tål­mo­dig­he­ten med det uvan­li­ge venn­ska­pet, må John vel­ge mel­lom en frem­tid med hen­ne og venn­ska­pet med teddy­bjør­nen. Med: Mark Wahl­berg, Mi­la Ku­nis, Jo­el Mcha­le. Regi: Seth MacFar­la­ne.

V4 kl 23.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.