Varden : 2020-10-27

FOLK : 33 : 33

FOLK

33 Tirsdag 27. oktober 2020 NAVNEDAG Send oss din bursdagshi­lsen, gjerne med bilde. Husk navn og fødseldato på jubilanten. Oppgi navn, adresse og telefonnum­mer på avsender, og merk bildet ditt hvis du ønsker det i retur. Vi gjør oppmerksom på at tekst og bilder som publiseres i Varden på nett og papir lagres i vårt arkiv og i etterkant vil vaere søkbart. I dag er det Sturla og Stures navnedag. folk@varden.no, mms med kodeord VA Folk til 1963, pr post til: Varden, postboks 2873 Kjørbekk, 3702 Skien Du kan sende inn epost til Sturla var trolig opprinneli­g et kallenavn avledet av det norrøne ordet sturla som betydde «Den som skaper uro». Sture er gammelsven­sk, opprinneli­g et tilleggsna­vn som kunne bety trist, tverr eller sta. (©NTB) ▶ Innleverin­gsfrist er kl. 12 dagen før innrykk, ved lokal-kontorene to dager før innrykk. Hilsener som skal inn mandag må leveres innen kl. 12 fredag. eller levere i våre ekspedisjo­ner. Skriv kort. Varden forbeholde­r seg retten å redigere i teksten. DØDSFALL Minkjaereb­ror,svogerogon­kel Vårvarmest­egodestema­mma, svigermoro­gbestemor EinarWilli­am Mikkelborg Ingrid Solberg født3.mars1947, nåharhimme­lenfåttenn­y stjerne. Skien23.oktober202­0. Merete Bård Anette Dennis,Simen,Tobias Øvrigefami­lie Begravesfr­aTørmokape­ll Torsdag29.oktoberkl.10.30 Istedenfor­blomsterti­l hjemmene ønskes en gave til MentalHels­e.Vipps:81733 født25.juni1957, døde fra oss i dag. Notodden25.oktober202­0. Kristin(søster) Geir†(bror) Elisabeth Petter Cecilie Kjetil IngerJohan­ne Bisettes fra Heddal kapell fredag30.oktoberkl.13.00 www.kongsgaard­begravelse.no Minkjaeree­lskedeBjør­n. Vårkjaeres­nillepappa,svigerfar, bestefar,ogoldefar Vårkjaeree­lskedemamm­aog svigermor. Vår omsorgsful­le mormor,farmorogol­demor Bjørn Erik Svendby Jorèn Jenssen født19.november19­44, døde brått fra oss i dag. Skien,22.oktober202­0. Berit født11.februar194­1, sovnet stille inn med denaermest­erundtseg Skien22.oktober202­0. Topper lista - havner hun på Stortinget? DØDSFALL Takkforall­kjaerlighe­tog godhetduha­rgittoss †Erik Vibeke Stian Jan Nina † Lisbeth GeirThorst­ein LivCathrin­e Einar Unni PerSverre KimErikogV­eronica MalinogJoa­chim Sindre,Ida,Trym,Lisa Minfantast­iskekone,minsnille farmor, svigerinne og svoger. Nieserogne­vøer. Martin Øyvang martin.oyvang@varden.no Nicolas,Bettina,Christine OleChristi­an,Uma,Cedric Kjersti Langaard TELEMARK Oldebarn Øvrigefami­lie Begravesfr­a NordreGrav­lundkapell fredag30.oktoberkl.10.00 Dersom det er ønske om å delta i begravelse­n, send SMS tilStian:90151511 B Noah,Elida,Torjus,Elias,Iben Kan bli første grønne stortingsr­epresentan­t fra Telemark. På Telemark MDGs nominasjon­smøte lørdag ble Benedikte Nes (43) enstemmig valgt til førstekand­idat. Nes er varaordfør­er i Tokke og sikter nå mot nasjonalpo­litikken. – Det er stort å få vaere med på det viktigste politiske prosjektet i vår tid. Og det er stort å kunne få represente­re vårt varierte, fantastisk­e fylke, sier Nes. Nes er oppvokst i Holmestran­d og flyttet til Dalen i Tokke i 2011, der bor hun med mann og tre barn. Tidligere har hun jobbet ved Vest-Telemark museum. født27.november19­30, sovnet stille inn med de naermeste rundt seg. Skien24.oktober202­0. Halvor Geir Øvrigefami­lie Begravesfr­a NordreGrav­lundkapell tirsdag3.novemberkl.13.00. En stor takk til personalet vedBakkane­Bo-og behandling­ssenter avd. Steinsrudk­roken for godogomsor­gsfullplei­e. †JanInge Emma AnneSofie Arno Asle,Veslemøy,Marit, SveinOlav,Wenche,Arnulf, Bente bruk og skape ny og spennende naering, sier Nes. – Jeg ønsker saerlig å jobbe for bedre vilkår for de som driver baerekraft­ig landbruk og de som satser på virksomhet­er som er tuftet på prinsippet om sirkulaerø­konomi, avslutter hun. Ønskerduåd­eltaiserem­onien, sendsms/ringtilnr.91852387. Bisettes fra Gjerpen kapell tirsdag3.novemberkl.10.30. Våralleskj­aere”Bess" Odd Løver født9.august1936, dødefraoss. Siljan,24.oktober202­0. Ragnhild Kandidater i Telemark Våralleskj­aere 1. Benedikte Nes, 42, Tokke 2. Trygve Lyshagen Tømmerås, 23, Midt-Telemark 3. Mona Nicolaysen, 49, Skien 4. Marius Schulze, 37, Kragerø 5. Halvard Oland Håvardsrud, 19, Tinn 6. Mariken Skien 7. Bernt Inge Møller, 61, Bamble 8. Kjersti Myro, 31, Skien 9. Espen Lydersen, 63, 10. Lisa Veronica Mikkelsen, 42, Nome 11. Ingebjørg Nordbø, 65, MidtTelema­rk 12. Peter Fjågesund, 61, Seljord HalvorA.Roheim – Ting vi må slutte med Anne Hallgeir Ole Heidi OleJan,Ina,Kristoffer, Hanne,LarsAndrea­s, Elin,Herman Ellie,OleAleksan­der, Oskar,Haakon Øvrigefami­lie Begravesfr­aSiljankir­ke fredag30.oktoberkl.12.30 medplassti­l60persone­ri kirken. Likekjaert­somblomste­reren gavetilans­attevedSil­jan sykehjemog­hjemmetjen­esten. Nå jobber hun som biblioteks­jef i Tokke kommune og er varaordfør­er i samme kommune, i tillegg til å lede lokallaget til MDG. – Jeg vil jobbe for at begrepet baerekraft skal bli fylt med innhold. I dag ser vi en grønnvaski­ng av politikk som i virkelighe­ten bare haler ut fossilalde­ren, fortsetter forbruksve­ksten og bygger ned natur. Dette er ting vi må slutte med. I stedet har vi muligheter til å bruke de rike ressursene våre på en fornuftig måte, ta hele landet i født22.april1934, reiste heim til Jesus i dag. BøSjukehei­m22.oktober202­0. Asbjørn Astrid KjellIvar MayBritt MaritIrene Helge Annita Barnebarno­goldebarn Øvrigfamil­ie Begravesfr­aBøkyrkje torsdag29.oktoberkl.11.00. Enstortakk­tilJønnebe­rg3 påBøSjukeh­eim forgodomso­rgogpleie. Takkeannon­se Kjøhl-Røsand, 37, Bestilling av takkeannon­se etter bortgang sendes på epost til MidtTelema­rk begravelse@varden.no Pris kr 450 eks mva.

© PressReader. All rights reserved.