Gå på grønt!

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 1 -

For å gi deg selv mer styr­ke, uan­sett per­son­lig­het, kle deg i grønt.forsk­ning vi­ser at man fø­ler seg mind­re sli­ten og mer mo­ti­vert når man ser noe grønt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.