SJEKK DEG SELV

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 2 -

Bruk det­te speedo­me­te­ret for å måle din dag­li­ge og ukent­li­ge in­ten­si­tet så du vet om du pres­ser deg selv for hardt – el­ler ikke hardt nok. For å få va­ri­ge re­sul­ta­ter bør du for­sø­ke å hav­ne mot midt­en (som Te­ta kal­ler «gull­hårs­so­nen») de fles­te av må­ne­dens da­ger.

SOFAPOTET-STATUS

Ut­mat­tet; lyst på noe godt; søvn­pro­ble­mer; and­pus­ten av nor­ma­le ak­ti­vi­te­ter.

KAN PRES­SE DEG LITT HAR­DE­RE

Ikke støl i de­førs­te 24 til 48 ti­me­ne et­ter tre­ning; ap­pe­titt-top­per; fø­ler deg sløv el­ler apa­tisk.

GULL­HÅRS­SO­NEN

Sov­ner lett og so­ver godt; fø­ler deg ener­gisk og ge­ne­relt i godt hu­mør; musk­le­ne kjen­nes tret­te, men støl­he­ten min­ker i lø­pet av 48 ti­mer; ser el­ler fø­ler nye re­sul­ta­ter.

DU OVERDRIVER

Trett, selv et­ter å ha so­vet godt; ofte hode­pine; van­lig tre­ning fø­les har­de­re; over­føl­som for stress; mer sul­ten enn van­lig.

HELT UT­BRENT

Får ikke sove / in­som­nia; mus­kel­smer­ter som ikke for­svin­ner; hu­mør­syk el­ler blir lett for­ban­net; spi­ser mer enn van­lig / fø­ler deg all­tid sul­ten; men­sen kom ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.