Ham­mercurl til arm­hev

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 2 -

Stå med føt­te­ne i hofte­bred­de. Hold en ma­nu­al i hver hånd ved hof­te­ne. Løft vek­te­ne til skuld­re­ne med al­bu­ene nede og hånd­fla­te­ne mot hver­and­re ( A). Strekk ut ar­me­ne og press vek­te­ne over ho­det med hånd­fla­te­ne vendt fram­over ( B). Senk vek­te­ne til hof­te­ne for å ven­de til­ba­ke til start.

A B

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.