SIKT HØYT

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 3 -

Kvin­ner har en tendens til å gar­de­re seg når det gjel­der tre­ning, og hol­der seg til sam­me let­te vek­ter, løpe­tem­po el­ler in­ten­si­tets­nivå. Prøv det­te: Opp­før deg all­tid 20 pro­sent ster­ke­re enn du fø­ler deg. Så hvis du har lyst til å ta tre­ki­los­vek­te­ne, ta fire­ki­los i ste­det. Det er ofte hjer­nen (ikke musk­le­ne) som hol­der deg til­ba­ke. Snakk også po­si­tivt til deg selv ved å si ting som: «Jeg er sterk, jeg kla­rer det­te», sier Griffith. En stu­die fant at men­nes­ker som sa til seg selv: «Det­te fø­les bra», klar­te å tre­ne len­ger – og sa at det føl­tes let­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.