DRIKK SMART

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 3 -

Selv svak de­hydre­ring kan få opp­ga­ve­ne til å fø­les vans­ke­li­ge­re og øde­leg­ge kon­sen­tra­sjo­nen. Drikk litt vann hvert kvar­ter, el­ler når du fø­ler at opp­merk­som­he­ten og in­ten­si­te­ten min­ker. Et an­net triks: Ta en slurk av en sports­drikk, og spytt den ut. Fors­ke­re fant at syk­lis­ter syk­let ras­ke­re et­ter å ha hatt en karbo­hy­dra­trik drikk i mun­nen. Smaksløkene fy­rer av en mel­ding til hjer­nen om at energi­øken­de suk­ker er på vei. Sig­na­let (mi­nus ka­lo­ri­ene) kan være nok til å øke pre­sta­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.