Ut­fall

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 4 -

Hol­der du en ma­nu­al på bare den ene si­den av krop­pen un­der øvel­ser som ut­fall, be­tyr det at musk­le­ne i kors­ryg­gen og de skrå mage­musk­le­ne må hjel­pe til for å hol­de krop­pen sta­bil. Alt­så: Det gjør den­ne bein­øvel­sen til en kjerne­øvel­se også, og der­med blir treningen mer ef­fek­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.