Benk­press

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 4 -

Nes­te gang du gjør benk­press, hold føt­te­ne i gul­vet. Fors­ke­re har fun­net ut at å løf­te dem – el­ler hvi­le dem på ben­ken – flyt­ter så mye som 30 pro­sent av tyng­den fra over­krop­pen, noe som svek­ker løf­tet be­ty­de­lig. Å ut­fø­re øvel­sen kor­rekt (som på bil­de­ne her) kan øke benk­press-has­tig­he­ten med mer enn 180 pro­sent og gjør at du ikke stiv­ner, men tvert imot kan løf­te tyng­re vek­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.