Hofte­hev

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 4 -

Hvis knær­ne dine har en tendens til å fal­le ut­over un­der hofte­hev, har du tro­lig sva­ke ad­duk­to­rer (el­ler lyske­musk­ler). Hol­der du et hånd­kle el­ler en pute mel­lom knær­ne når du løf­ter (ikke la det fal­le!), vil det bi­dra til å styr­ke de musk­le­ne og ak­ti­ve­re fle­re av musk­le­ne i lå­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.