1 FRONTKNEBØY

Best for: Lang tor­so

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 5 -

Mer over­kropp be­tyr at du har stør­re tendens til å lene deg fram­over når du sen­ker deg ned. Hol­der du en vekt foran deg, tvin­ges du til å flyt­te vek­ten bak­over (slik at du ikke fal­ler). Den for­de­ler be­last­nin­gen jevnt mel­lom sete­musk­ler og hamst­rings og musk­le­ne på for­si­den av lår, og er en fa­vo­ritt blant pro­fe­sjo­nel­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.