Re­ak­tivt medi­sin­ball­kast

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 6 -

Å øve på hånd–øye­ko­or­di­na­sjon øker kropps­be­visst­he­ten din, og for­bed­rer der­med pro­prio­sep­ti­vi­te­ten, sier San­ders.

GJØR DET

Ta en medi­sin­ball og stå med venst­re skul­der mot en vegg en halv til en me­ter unna; ro­ter over­krop­pen bort fra veg­gen og før bal­len bak høy­re hof­te ( A). Før høy­re hof­te mot veg­gen, og kast bal­len mot veg­gen ( B). Fang bal­len med stra­ke armer og vend til­ba­ke til start­po­si­sjon. Gjør seks på hver side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.