Løft vekt­stan­gen

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 7 -

Gode ny­he­ter: Du tren­ger ikke å bru­ke stør­re vek­ter hver dag for å se re­sul­ta­ter. Forsk­ning vi­ser at tun­ge løft selv bare to gan­ger ukent­lig kan bi­dra til å gå ned i vekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.