BLI RÅSTERK SOM STJERNENE

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 7 -

Gjør vekt­stan­gen til din beste­venn. Det­te enk­le pro­gram­met med tre øvel­ser fra tre­ner Ben Bruno vil byg­ge opp rum­pa, stram­me lår og triceps og glat­te ut bh-bu­len. Gjør 3 sett à 8 til 12 re­pe­ti­sjo­ner av hver øvelse. Gjør dem to gan­ger i uken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.