Landmine-kom­bo for un­der­krop­pen

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 7 -

Plas­ser den ene en­den av en vekt­stang i et hjør­ne, el­ler bruk tre­nings­sen­te­rets land­mine­ap­pa­rat (det ser ut som en vekt­stang fes­tet til et an­ker på gul­vet). Stå vendt mot en­den av vekt­stan­gen og ta tak i den med beg­ge hen­der, med fing­re­ne fol­det ( A). Hold brys­tet løf­tet og bøy hof­te­ne og knær­ne til lå­re­ne er pa­ral­lel­le med gul­vet ( B). Press gjen­nom hæ­le­ne for å rei­se deg igjen ( C). (Det er en kne­bøy.) Så vip­per du deg fram­over fra hof­te­ne for å sky­ve rum­pa bak­over idet du sen­ker over­krop­pen og stan­gen mot gul­vet ( D). Stram sete­musk­le­ne for å ven­de til­ba­ke til start. (Det er et mark­løft.) Én re­pe­ti­sjon er en kne­bøy og et mark­løft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.