Skøyte­lø­per med ma­nu­al

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 10 -

Hold i en­de­ne av en ma­nu­al, hopp til høy­re og idet du lan­der, krys­ser du venst­re bein bak deg, bøy­er knær­ne og sen­ker vek­ten uten­for høy­re bein ( A). Hopp kjapt og gjen­ta på den and­re si­den ( B). Det er én re­pe­ti­sjon.

A B

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.