Su­mo-sir­kel

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 10 -

Hold i en­de­ne av en ma­nu­al og stå med føt­te­ne i mer enn hofte­bred­des av­stand med tær­ne ut­over. Hold ryg­gen rett, skyv hof­te­ne bak­over og bøy knær­ne for å ta en så lav kne­bøy som mu­lig, og senk ma­nua­len mot gul­vet ( A). I én be­ve­gel­se, reis deg og løft venst­re kne til hofte­høy­de mens du sirk­ler vek­ten med klok­ka ( B), senk så fo­ten og fort­sett å sirk­le vek­ten til­ba­ke til start­po­si­sjo­nen. Gjen­ta på den and­re si­den. Det er én re­pe­ti­sjon.

A B

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.