Shuf­fle punch

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 10 -

Hold et par ma­nua­ler i skul­der­høy­de og skyv deg kjapt til høy­re ( A), så drei­er du på føt­te­ne og slår ut med venst­re arm tvers over krop­pen ( B). Re­ver­ser be­ve­gel­sen for å ven­de til­ba­ke til start. Gjen­ta på den ande si­den. Det er én re­pe­ti­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.