MARK­LØFT MED STØT­TE OG BÅND

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 13 -

Stå med føt­te­ne i hofte­bred­de, et mini­bånd rundt lå­re­ne og en ma­nu­al i hver hånd. Ta et skritt til­ba­ke med venst­re fot og løft deg opp på tær­ne

( A). Hold ryg­gen rett, vipp deg fram­over fra hof­te­ne og senk krop­pen til vek­te­ne pas­se­rer knær­ne; knip ba­ken ( B). Re­ver­ser be­ve­gel­sen for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon; gjør 12, og gjen­ta på den and­re si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.