KNE­BØY-JACK MED BÅND

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 13 -

Stå med føt­te­ne i skul­der­bred­de og et mini­bånd rundt lå­re­ne og skyv hof­te­ne til­ba­ke mens du bøy­er i knær­ne for å sen­ke deg ned i en kne­bøy ( A). Hold deg så lavt du kan, hopp med beg­ge bei­na ut­over så langt du kla­rer ( B), og hopp inn igjen ( C), mens du hol­der ryg­gen rett. Det er én re­pe­ti­sjon; gjør 12.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.