NEIING MED BICEPS-CURL OG SIDE­UT­FALL MED MA­NUA­LER

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 13 -

Stå med føt­te­ne i hofte­bred­de og en ma­nu­al i hver hånd langs si­de­ne. Før venst­re bein til­ba­ke og bak høy­re, og bøy knær­ne i en neiing. Stram ma­gen og løft vek­te­ne opp mot skuld­re­ne ( A), før så venst­re bein ut til venst­re; bøy deg gjen­nom venst­re kne og skyv hof­te­ne til­ba­ke for å sen­ke deg ned i et side­ut­fall ( B). Før venst­re fot inn for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon; gjør seks, og gjen­ta på den and­re si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.