OFFSET BA­K­OVER­UT­FALL OG PRESS

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 13 -

Stå med føt­te­ne i hofte­bred­de, en ma­nu­al i høy­re hånd og hvi­len­de på høy­re skul­der og venst­re arm ut til si­den. Stram ma­gen og ta et skritt til­ba­ke med venst­re bein idet du bøy­er knær­ne og sen­ker deg ned i et ut­fall ( A). Før venst­re fot inn igjen, bare noen centi­me­ter bak høy­re, og press vek­ten rett over ho­det ( B). Senk vek­ten og før føt­te­ne til­ba­ke i hofte­bred­de. Det er én re­pe­ti­sjon; gjør så man­ge du kla­rer på 30 se­kun­der, og gjen­ta på den and­re si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.