KOM GODT I GANG

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Start med den førs­te øvel­sen, gjør en re­pe­ti­sjon så sak­te som mu­lig (ta sik­te på opp­til 30 se­kun­der), og hvil i res­ten av et mi­nutt. Fort­sett til du har full­ført alle tre øvel­ser; gjør tre sett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.