Ru­mensk mark­løft med splitt­stil­ling

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 16 -

Stå med din venst­re side vendt mot land­mi­nen, stan­gen i venst­re hånd og venst­re fot ca. 30 cm bak høy­re fot. Hold høy­re bein strakt, skyv hof­te­ne til­ba­ke og len deg fram­over mens du lar rygg­ra­den være nøy­tral. Senk over­krop­pen til venst­re hånd når til nivå med kne­et el­ler så, og reis deg for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon; gjør fem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.