Shuf­fle

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 18 -

Når kett­le­bel­len går opp, byt­ter du på med å ta et skritt med den ene fo­ten mot den and­re. Du brin­ger vek­ten med deg når du be­ve­ger deg side­veis, så det­te blir mer av en øvelse for kjerne­mus­ku­la­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.