DEL

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 19 -

Full­før 3 run­der av det­te pro­gram­met, og hvil i ca. 30 se­kun­der mel­lom hver øvelse. Så går du over til del 2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.