Neie-ut­fall

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 19 -

Stå vendt mot an­ker­punk­tet, ta tak i hånd­ta­ke­ne med ar­me­ne ut­strakt og hånd­fla­te­ne mot hver­and­re, og gå bak­over til det er litt spen­ning i bån­de­ne. Stå opp­reist, stram ma­gen og ba­lan­ser på venst­re fot ( A). Med høy­re fot litt opp fra un­der­la­get bak deg gjør du et ba­k­over­ut­fall og fø­rer høy­re kne bak venst­re bein ( B). Hold kjerne­mus­ku­la­tu­ren ak­ti­vert og press gjen­nom venst­re hæl for å ven­de til­ba­ke til stå­en­de. Det er én re­pe­ti­sjon. Gjør 10, og bytt side og gjen­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.