DEL

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 19 -

Full­før 2 run­der av føl­gen­de 2 øvel­ser, og hvil i ca. 30 se­kun­der mel­lom hver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.