Pushup + fol­de­kniv

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 19 -

Sitt på gul­vet vendt mot an­ker­punk­tet. Stikk føt­te­ne inn i fot­hvi­ler­ne, snu krop­pen og plas­ser deg i pushup-stil­ling med stra­ke armer og krop­pen i en rett lin­je fra ho­det til tær­ne. Bøy al­bu­ene for å sen­ke over­krop­pen til brys­tet er nær gul­vet ( A). Rett ut al­bu­ene for å pres­se krop­pen opp til top­pen av pushup-stil­lin­gen

( B); så hol­der du bei­na stra­ke og fø­rer hof­te­ne opp så krop­pen dan­ner en om­vendt V ( C). Senk sak­te hof­te­ne for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon. Gjør så man­ge du kla­rer med god tek­nikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.