BPM 100–110

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 21 -

Su­perstition

Ste­vie Won­der (ca. fem mi­nut­ter)

Det­te er opp­var­min­gen din. Hold mot­stan­den lav (ca. 20 pro­sent av to­tal kraft­ytel­se, el­ler 2 av 10 inn­sats­nivå) og hold deg på se­tet: Du ko­ser deg uten å pres­se deg. Musk­le­ne be­gyn­ner å låse seg opp, skuld­re­ne slap­per av, og hen­de­ne er let­te på sty­ret der hvor de fø­les kom­for­tab­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.