BPM 95–100

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 21 -

A Thou­sand Years

Chris­ti­na Per­ri (minst fire mi­nut­ter)

Du klar­te det! Det­te er ned­kjø­lin­gen din – din tid til å bli ro­lig, om­stil­le krop­pen og være takk­nem­lig for­di du klar­te deg gjen­nom en så tøff tre­nings­økt. Lukk øyne­ne, lytt til san­gen (det bør være en som set­ter deg i god stem­ning), og sykle i be­ha­ge­lig tem­po for å sen­ke pul­sen igjen. Til slutt bru­ker du fem mi­nut­ter på å strek­ke musk­le­ne på for- og bak­side lår og sete­musk­le­ne for å bi­dra til å hind­re øm­het et­ter syk­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.