Grunn­leg­gen­de tek­nik­ker

Yoga for alle - - Innhold -

De førs­te skrit­te­ne på en rei­se er ofte de vik­tigs­te. Og for å få mest mu­lig ut av yo­ga­p­rak­si­sen må du først la­ere å pus­te og slap­pe av or­dent­lig. Be­tyd­nin­gen av det­te kan ikke un­der­stre­kes nok. Å pus­te og slap­pe av på rik­tig måte gir rik­tig grunn­lag for tre­nin­gen. For at du skal få mest mu­lig ut av yo­ga­en, bør du pus­te inn på en be­visst måte og i har­mo­ni med be­ve­gel­se­ne. Ta deg tid, og nyt å la­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.