Avan­ser­te øvel­ser

Yoga for alle - - Innhold -

As­ana­ene i det­te ka­pit­te­let kre­ver re­gel­mes­sig trening. Når du er blitt ster­ke­re og mer flek­si­bel i kropp og sinn, blir det en­kelt å gjø­re avan­ser­te po­si­sjo­ner og va­ria­sjo­ner. Ikke tving el­ler over­be­last krop­pen, men la­er deg i ste­det nye må­ter å be­ve­ge deg på. Avan­ser­te asanas gir selv­til­lit og gjør det let­te­re for deg å møte nye ut­ford­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.