Medi­ta­sjon

Yoga for alle - - Innhold -

Asanas og pra­nay­a­ma for­be­re­der kropp og sinn til medi­ta­sjon. Sitt ro­lig og va­er stil­le. Va­er tål­mo­dig. Kjer­nen i medi­ta­sjon er vel­dig en­kel, men akku­rat som det tar tid for krop­pen å myke opp og tøye seg inn i yo­gastil­lin­ge­ne, tar det tid for sin­net å stil­ne i medi­ta­sjon. På leng­re sikt gjør medi­ta­sjon at du opp­le­ver mind­re stress, blir kla­re­re i ho­det og mer po­si­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.