Å be­gyn­ne med hatha yoga

Yoga for alle - - Introduksjon -

Hatha yoga er et sys­tem som ba­lan­se­rer de na­tur­li­ge ener­gi­ene i krop­pe­ne våre.

Sym­me­tri­en i en po­si­sjon som strek­ker seg ut, bøy­er el­ler kom­pri­me­rer en viss del av krop­pen, som for ek­sem­pel buen (se side 90-91), har til hen­sikt å ba­lan­se­re den grunn­leg­gen­de ener­gi­en vår.

Anu­lo­ma vilo­ma pra­nay­a­ma (se side 26) bru­ker ida na­di og pin­gala na­dis ener­gi­er for å ba­lan­se­re pust­flyt og la­tent ener­gi i krop­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.