HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Pust inn og ut like len­ge. Jobb med luk­ke­de øyne og av­slap­pet kropp.

Fort­sett å pus­te lang­somt og re­gel­mes­sig i 2-3 mi­nut­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.