HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

La krop­pen va­ere helt urør­lig og av­slap­pet, sam­ti­dig som du fo­ku­se­rer på pus­ten.

Fo­ku­ser på

pus­ten i minst to

mi­nut­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.