HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Et hjelpe­mid­del kan va­ere å føre dag­bok over øk­te­ne, skriv ned hva du gjor­de og hvor­dan det føl­tes. Med ti­den kom­mer du til å se ut­vik­lin­gen og hvil­ke om­rå­der du kan bru­ke mer tid på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.