Å gjø­re det be­ha­ge­lig for seg selv

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Man­ge av øvel­se­ne i ny­be­gyn­ner­ka­pit­te­let (se side 34-59) kan gjø­res i sit­ten­de el­ler kne­bøy­de stil­lin­ger.

Skred­der­stil­ling: Sitt på gul­vet med bei­na i kors. Rygg­rad, nak­ke og hode skal va­ere i lodd­rett lin­je. Sitt gjer­ne på en pute hvis det fø­les best.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.